Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Borek u Českých Budějovic

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Borek u Českých Budějovic, druh pozemků – ostatní plocha – ost. komunikace, lesní pozemek. Na pozemcích se nachází stavební objekt SO 103 Místní komunikace Borek-střelnice.
Účetní hodnota: 400.400,00 Kč

Kontaktní osoba: Marta Kohoutová
Telefon: +420 954 901 124
Email: marta.kohoutova@rsd.cz
Publikováno od: 15.3.2023
Publikováno do: 23.3.2023

Převést na PDF