Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Železná Ruda

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň - Bory
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 235/24, p.č. 541/2, p.č. 541/4, p.č. 541/5, p.č. 541/6, p.č. 541/7, p.č. 541/9, p.č. 541/10, p.č. 541/11, p.č. 541/12, p.č. 541/13, p.č. 541/14, p.č. 541/16, p.č. 541/17, p.č. 541/18, p.č. 541/19, p.č. 541/20, p.č. 541/21, p.č. 541/22, p.č. 541/23, p.č. 541/24, p.č. 551/20, p.č. 551/22, p.č. 551/23 zapsané na LV 844 pro k.ú. Železná Ruda.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Denisa Blabol
Telefon: +420 954 915 709
Email: Denisa.blabol@rsd.cz
Publikováno od: 18.1.2023
Publikováno do: 25.1.2023

Převést na PDF