Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Štítary u Kolína

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemky p. č. 3037/102 a p. č. 3037/103, které se oddělují dle geometrického plánu č. 514-99/2022 z pozemku p. č. 3037/48 v k.ú. Štítary u Kolína. Na těchto pozemcích se se nenachází součásti či příslušenství silnice I/38.
Účetní hodnota: 1 302 341,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420727915933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 09.3.2023
Publikováno do: 16.3.2023

Převést na PDF