Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Široký Brod

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc
Popis: Pozemky v Olomouckém kraji, okrese Jeseník, k.ú. Široký Brod nejsou zastavěny silnicí I. třídy nebo dálnicí. Nejedná se ani o pomocné silniční pozemky a nejsou potřebné pro výhledové realizace staveb.
Účetní hodnota: 13.456,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Škodová
Telefon: +420954912335
Email: veronika.skodova@rsd.cz
Publikováno od: 16.3.2023
Publikováno do: 17.3.2023

Převést na PDF