Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Čekanice u Tábora, Červené Záhoří a Moraveč u Chotovin

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Čekanice u Tábora, Červené Záhoří a Moraveč u Chotovin. Na pozemcích se nachází v rámci stavby ,,Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora" zrealizovaná stavba dráhy, která je ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace.
Účetní hodnota: V příloze

Kontaktní osoba: Ing. Jan Doležal
Telefon: +420 954 902 141
Email: jan.dolezal@rsd.cz
Publikováno od: 04.10.2022
Publikováno do: 20.10.2022

Převést na PDF