Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Úlibice

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, obci Úlibice p.p.č. 599 (trvalý travní porost). Na uvedeném pozemku se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 6.020,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 26.10.2022
Publikováno do: 07.11.2022

Převést na PDF