Asset Publisher

Pozemky v k.ú Frýdlant

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1915/41, 1915/42, 1915/43, 1915/44 v Libereckém kraji.Uvedené pozemky v k.ú. Frýdlant se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 62.060,00 Kč

Kontaktní osoba: Anna Kozlová
Telefon: +420 954 911 134
Email: anna.kozlova@rsd.cz
Publikováno od: 24.11.2022
Publikováno do: 01.12.2022

Převést na PDF