Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Vysoká ve Slezsku

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: Pozemky p.p.č. 90/4, p.p.č. 225/11, p.p.č. 383/4, p.p.č. 434/17, p.p.č. 1727/2
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722983850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 04.1.2023
Publikováno do: 05.1.2023

Převést na PDF