Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Hradiště u Plzně

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň - Bory
Popis: Pozemky parc.č.1329/16, parc.č.1329/17, parc.č.1329/18 a parc.č.1329/20 v k.ú. Hradiště u Plzně, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj na LV č.1654 pro k.ú. Hradiště u Plzně, obec Plzeň na okrese Plzeň-město v Plzeňském kraji (viz. příloha o nepotřebnosti). Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota:

Parc.č. 1329/16 – 4 004,- Kč,
Parc.č. 1329/17 – 9 103,- Kč,
Parc.č. 1329/18 – 83 443,- Kč,
Parc.č. 1329/20 – 25 765,- Kč

Kontaktní osoba: Jitka Votýpková
Telefon: +420 954 915 717
Email: jitka.votypkova@rsd.cz
Publikováno od: 19.12.2022
Publikováno do: 27.12.2022

Převést na PDF