Asset Publisher

Pozemky k.ú. Mosty u Českého Těšína

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Mosty u Českého Těšína p.č. 255/6, 259/5, 259/6 a 263/6 dle GP, a dále pozemek p.č. 255/5.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 13.12.2022

Převést na PDF