Asset Publisher

Pozemky k.ú. Místek

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Místek p.č. 4769/18 a p.č. 4769/17 dle GP, a dále pozemek p.č. 4769/5.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 13.12.2022

Převést na PDF