Asset Publisher

Pozemky k.ú. Místek

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1379/46, 3116/2, 3116/3, 3116/5, 3116/6 a 3116/8 v k.ú. Místek.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 19.9.2022
Publikováno do: 02.10.2022

Převést na PDF