Asset Publisher

k.ú. Bruntál – město, Moravskoslezský kraj

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Plochy k.ú. Bruntál – město, Moravskoslezský kraj
Popis: - p.č. 3859/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 72 m2 - p.č. 3859/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m2 - p.č. 3859/16 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 16 m2 - p.č. 3859/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m2 - p.č. 3859/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m2 - p.č. 3859/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 86 m2 - p.č. 3859/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 279 m2 - p.č. 3859/21 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2 - p.č. 3859/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m2 - p.č. 3859/23 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m2 - p.č. 3859/24 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 295 m2 - p.č. 3863/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m2 - p.č. 3863/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2 - p.č. 3866/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m2 - p.č. 3867/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 49 m2 - p.č. 3867/17 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m2 - p.č. 3867/18 ostatní plocha, silnice, o výměře 86 m2 - p.č. 3867/19 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 450 m2 - p.č. 3867/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 168 m2 - p.č. 3867/21 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 71 m2
Účetní hodnota: 4.867,00 Kč

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: +420 722 983 850
Email: Lucie.Kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 09.12.2022
Publikováno do: 13.12.2022

Převést na PDF