Asset Publisher

Pozemek v k. ú. Moraveč u Chotovin

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 484/79 v katastrálním území Moraveč u Chotovin o výměře 66 m². Na pozemku se nachází v rámci stavby ,,Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora“ zrealizovaná stavba dráhy, která je ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace.
Účetní hodnota: 4.867,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Jan Doležal
Telefon: +420 954 902 141
Email: jan.dolezal@rsd.cz
Publikováno od: 07.12.2022
Publikováno do: 22.12.2022

Převést na PDF