Asset Publisher

Pozemek v k. ú. Domaslavice

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 384/5 o výměře 16 m2 v k.ú. Domaslavice, Ústecký kraj. Na tomto pozemku není silnice I. třídy, není ani její součástí či příslušenstvím, pozemek je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 840,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Hofmannová
Telefon: +420 954 908 521
Email: michaela.hofmannova@rsd.cz
Publikováno od: 05.12.2022
Publikováno do: 13.12.2022

Převést na PDF