Asset Publisher

Pozemek v k. ú. Dolní Chabry

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 1438/8 v k.ú. Dolní Chabry. Na pozemku se nenachází silnice I. třídy či dálnice včetně jejích součástí a příslušenství.
Účetní hodnota: 1 944,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420 727 915 933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 08.11.2022
Publikováno do: 15.11.2022

Převést na PDF