Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Poniklá

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Poniklá, Liberecký kraj, okres Česká Lípa, se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 3 870,60 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Martina Tognerová
Telefon: +420 954 911 134
Email: martina.tognerova@rsd.cz
Publikováno od: 15.12.2022
Publikováno do: 21.12.2022

Převést na PDF