Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Podůlší

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, obci Podůlší p.p.č. 340/2 (ostatní plocha, silnice). Na uvedeném pozemku se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 74.900,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 26.10.2022
Publikováno do: 07.11.2022

Převést na PDF