Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Panské Nové Dvory

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemek p.č. 7817/23 v k.ú. Panské Nové Dvory.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 21.2.2023
Publikováno do: 22.2.2023

Převést na PDF