Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Nová Ves u Teplic

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 570/2 v k.ú. Nová Ves u Teplic, okres Teplice, Ústecký kraj. Uvedený pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 09.3.2023
Publikováno do: 17.3.2023

Převést na PDF