Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Krupá

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Závodní 369/82, Karlovy Vary, 360 06
Popis: Jedná se o pozemek parc. č. 316/13 v k.ú. Krupá. Na těchto pozemcích se se nenachází součásti či příslušenství silnice I/6 a ani není zapotřebí při stavbě dálnice D6.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Wanieková
Telefon: +420725042583
Email: stepanka.waniekova@rsd.cz
Publikováno od: 15.3.2023
Publikováno do: 20.3.2023

Převést na PDF