Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Královo Pole

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 3857/80 v Jihomoravském kraji, okres: Brno-město. Uvedený pozemek v k.ú. Královo Pole se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSDČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 53.849,02 Kč

Kontaktní osoba: Aleš Krupica
Telefon: +420 954 903 237
Email: ales.krupica@rsd.cz
Publikováno od: 24.11.2022
Publikováno do: 08.12.2022

Převést na PDF