Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Hladké Životice

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: pozemek p.č. 1324/7 v k.ú. Hladké Životice
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 954904455
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 17.3.2023
Publikováno do: 20.3.2023

Převést na PDF