Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Helenín

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se pozemek p.č. 179/3 v k.ú Helenín, obec Jihlava, kraj Vysočina. Uvedený pozemek se nachází mimo silnici I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 623.520,00 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 31.1.2023
Publikováno do: 10.2.2023

Převést na PDF