Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Hajniště u Duchcova

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 43001 Chomutov
Popis: Pozemek p. č. 412/5 o výměře 613 m2 v k.ú. Hajniště u Duchcova, oddělený z p.p.č. 412/1 v k.ú. Hajniště u Duchcova dle GP č. 64-41/2022. Na tomto pozemku není silnice I. třídy, není ani její součástí, jedná se o lesní porost.
Účetní hodnota: 15.016,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Hofmannová
Telefon: +420 954 908 521
Email: michaela.hofmannova@rsd.cz
Publikováno od: 18.10.2022
Publikováno do: 26.10.2022

Převést na PDF