Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Dlouhý Most

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 905/9 o výměře 32m² v Libereckém kraji. Uvedený pozemek v k.ú. Dlouhý Most se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 5.760,- Kč

Kontaktní osoba: Anna Kozlová
Telefon: +420 954 911 134
Email: anna.kozlova@rsd.cz
Publikováno od: 31.10.2022
Publikováno do: 07.11.2022

Převést na PDF