Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Cvikov

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se pozemek p.č. 3712/8 v k.ú. Cvikov, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. Uvedený pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 258 860,00 Kč

Kontaktní osoba: Michaela Matrasová
Telefon: +420 954 911 143
Email: michaela.matrasova@rsd.cz
Publikováno od: 16.3.2023
Publikováno do: 24.3.2023

Převést na PDF