Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Chrudim

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v k.ú. Chrudim, okres Pardubice, Pardubický kraj. Uvedený pozemek v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 33.360,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 22.2.2023
Publikováno do: 01.3.2023

Převést na PDF