Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 1366/36 o výměře 1 m2 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. Na uvedeném pozemku se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na pozemku se nachází stavba silnice II/327 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 938,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 03.3.2023
Publikováno do: 17.3.2023

Převést na PDF