Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemek v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. Na pozemku p.č. 1704/9 o výměře 46 m2 se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedeném pozemku se nachází stavba silnice III/32724 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 3 220,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 14.2.2023
Publikováno do: 28.2.2023

Převést na PDF