Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Bystřec

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Bystřec, kraj Pardubický se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 4.763,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 20.12.2022
Publikováno do: 28.12.2022

Převést na PDF