Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Bílina

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 1728/42 v k.ú. Bílina, Ústecký kraj, o výměře 1499 m². Uvedený pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 19.12.2022
Publikováno do: 27.12.2022

Převést na PDF