Asset Publisher

Pozemek p.č. 3013/3 v k.ú. Rudník

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov. Na pozemku p.č. 3013/3 o výměře 15.364 m2 v k.ú. Rudník se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedeném pozemku se nachází stavba silnice II/325 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 76 820,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 23.9.2022
Publikováno do: 07.10.2022

Převést na PDF