Asset Publisher

Pozemek p.č. 2192/28 k.ú. Dolní Podluží

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 43001 Chomutov
Popis: Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve smyslu ustanovení § 14 odst. (7) zákona č. 219/2000 Sb., vyjadřuje nepotřebnost k pozemku p.č. 2192/28 o výměře 55 m2 v k.ú. Dolní Podluží. Na tomto pozemku se nenachází žádná komunikace I. třídy a pozemek přesahuje potřebu ŘSD ČR v této lokalitě. Pro tento pozemek nemá ŘSD ČR do budoucna žádné využití a zároveň jej nepotřebuje k zabezpečení svého výkonu nebo své působnosti.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Tuhá
Telefon: +420 954 908 550
Email: pavla.tuha@rsd.cz
Publikováno od: 20.9.2022
Publikováno do: 28.9.2022

Převést na PDF