Asset Publisher

Pozemek p.č. 1630/6 a 2629/2 v k.ú. Vrchlabí

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov. Na pozemku p.č. 1630/6 o výměře 2.604 m2 a pozemku p.č. 2629/2 o výměře 231 m2 v k.ú. Vrchlabí se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedeném pozemku p.č. 1630/6 se nachází stavba silnice III/32551 a pozemku p.č. 2629/2 stavba silnice II/295, obě ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 194 905,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 23.9.2022
Publikováno do: 07.10.2022

Převést na PDF