Asset Publisher

Předběžná tržní konzultace – Veřejná soutěž – výstavba a provozování bistra na dálniční odpočívce D1 Spěřice km 83,4 vpravo

11-03-2022
ŘSD ČR, jakožto vyhlašovatel tímto vyhlašuje neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku a činí tím výzvu k podávání nabídek na níže definovaný předmět veřejné soutěže.

Aktualizace 1. 4. 2022

V přílohách ke stažení jsou aktualizované přílohy.

  • Datum vyhlášení veřejné soutěže: 24. 3. 2022
  • Konec lhůty pro podání nabídek: 31. 5. 2022

ŘSD ČR, jakožto vyhlašovatel tímto vyhlašuje neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku a činí tím výzvu k podávání nabídek na níže definovaný předmět veřejné soutěže.

Předmětem veřejné soutěže je výstavba a provozování bistra na dálniční odpočívce D1 Speřice km 83,4 vpravo. Bistro bude realizováno a provozováno na dálniční odpočívce vpravo předmětné části dálnice. Na plnění veřejné soutěže bude uzavřena smlouva o nájmu. Doba trvání nájmu je stanovena na dobu určitou v trvání osmi let. 

 

Převést na PDF