Asset Publisher

Předběžná tržní konzultace - speciální odborná způsobilost personálu dodavatele u veřejných zakázek

24-06-2022
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzývá k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci.

Ředitelství silnic a dálnic ČR si Vás v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluje vyzvat k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci k novým požadavkům na speciální odbornou způsobilost personálu dodavatele u veřejných zakázek, jejichž předmětem plnění bude (i) projektování a realizace sanací betonových konstrukcí ve smyslu TKP 31, (ii) geodetické práce nebo (iii) vegetační práce. Cílem zadavatele je připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích.

Připomínky k níže uvedeným materiálům lze zasílat na emailovou adresu kontaktní osoby (cestmir.kopriva@rsd.cz) nejpozději do 14. 7. 2022. Vypořádání připomínek a dotazů bude zveřejněno na stránkách zadavatele.

 

Přílohy ke stažení:

Odborna zpusobilost_CCA-silnicar_PTK

Odborna zpusobilost_Geodeti_PTK

Odborna zpusobilost_Sanace bet. konstrukcí_PTK

Převést na PDF