Asset Publisher

Předběžná tržní konzultace – provádění obnovy protismykových vlastností vozovek na dálnicích

30-03-2022
Ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje jakožto zadavatel zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na provádění obnovy protismykových vlastností vozovek na dálnicích.

Zadavatel se rozhodl, že uskuteční předběžnou tržní konzultaci s cílem informovat dodavatele o svých záměrech na způsob zadání veřejné zakázky a o požadavcích na technologie provádění oprav PVV. Zadavatel dále využije předběžné tržní konzultace k získání případných připomínek ze strany dodavatelů před samotným zahájením zadávacího řízení na výše zmiňovanou Veřejnou zakázku. Zadavatel Vás tímto zve k účasti na jednání k předmětné předběžné tržní konzultaci, které se uskuteční v pátek dne 22. 4. 2022 v 09:00 hodin na adrese Práčská 3338/3 Praha 10, v zasedací místnosti.

V případě zájmu o účast na tomto vstupním jednání kontaktujte, prosím, nejpozději do 14. 4. 2022 do 12:00 hodin kontaktní osoba Martina Palusková, email:martina.paluskova@rsd.cz.

 

Převést na PDF