Asset Publisher

Předběžná tržní konzultace – Meet the Buyer pro nákup mechanizace SSÚD

23-01-2023
ŘSD ČR, jakožto zadavatel plánované veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, (dále jen „ŘSD“), připravuje zadávací řízení veřejné zakázky na nákup mechanizace pro zimní, letní a celoroční údržbu.

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky mechanizace pro jednotlivá střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) pro předpokládané období let 2023/2024.

S ohledem na výše uvedené se ŘSD rozhodlo, že uskuteční představení záměru tzv. Meet the buyer – nákupu mechanizace a strojního vybavení (dále jen „MtB“) s cílem informovat potenciální dodavatele o svém záměru a požadavcích. ŘSD využije MtB k získání případných připomínek k záměru a rozsahu požadavků před zahájením zadávacího řízení.

Termín byl stanoven na pátek 3.2.2023 ve 9:00 hod. v zasedací místnosti ŘSD na adrese Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10. V případě zájmu o účast v předběžné tržní konzultaci můžete kontaktovat Ondřeje Eichlera, e-mail: ondrej.eichler@rsd.cz, případně se v daném termínu dostavit na uvedenou adresu.

 

Prezenční listina Zápis Mechanizace - info.zip
Převést na PDF