Asset Publisher

Předběžná tržní konzultace - Kontrolní subjekt C-ITS systémů napojených k Centrálním prvkům C-ITS

09-10-2022
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „ŘSD“, připravuje zadávací řízení veřejné zakázky na poskytování služby kontrolního subjektu C-ITS systémů napojovaných na Centrální prvky C-ITS.

Předmět plnění plánované veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb kontrolního subjektu C-ITS systémů napojovaných k Centrálním prvkům C-ITS ve smyslu ověřování souladu s technickými požadavky Provozovatele Centrálních prvků C-ITS.

Informace k předběžné tržní konzultaci:

S ohledem na výše uvedené se ŘSD rozhodlo, že uskuteční předběžnou tržní konzultaci (dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen „ZZVZ“) s cílem informovat potenciální poskytovatele o svém záměru a požadavcích. ŘSD využije předběžné tržní konzultace v souladu se k získání případných připomínek k záměru a rozsahu požadavků před zahájením zadávacího řízení.

V případě zájmu o účast v předběžné tržní konzultaci kontaktujte, prosím, nejpozději do 31. 10. 2022 do 12:00 hodin kontaktní osobu.  Kontaktní osobou v otázce této předběžné tržní konzultace je Kateřina Mašínová,
e-mail: kmasinova@deloittece.com. Návazně budete informováni o dalším postupu.

 Během předběžné tržní konzultace bude ŘSD sdělovat pouze takové informace, které jsou již veřejně dostupné nebo které se následně stanou součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Z předběžné tržní konzultace bude pořízen záznam.

Kontext plánované veřejné zakázky je uveden v dokumentech ke stažení. Podklady ke konzultaci budou poskytnuty na vyžádání zájemcům o účast v předběžné tržní konzultaci.

 

Informace související s předběžnou tržní konzultací
Převést na PDF