Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D6 u Krupé

02-03-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu dálnice D6 u obce Krupá. Po loňském zprovoznění obchvatu Lubence tedy pokračuje dostavba D6 dalším úsekem. Prodloužení dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a také ke zkrácení přepravní doby mezi Prahou a Karlovými Vary. Zlepší se tak celková dostupnost Karlovarského kraje, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany.

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu dálnice D6 u obce Krupá. Po loňském zprovoznění obchvatu Lubence tedy pokračuje dostavba D6 dalším úsekem. Prodloužení dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a také ke zkrácení přepravní doby mezi Prahou a Karlovými Vary. Zlepší se tak celková dostupnost Karlovarského kraje, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany. „Vzhledem k neustále rostoucím dopravním intenzitám je již současná silnice I/6 z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy nevyhovující a bude proto v celé svojí délce nahrazena dálnicí D6. Dnes zahajovaná stavba navazuje na dálniční úseky u Nového Strašení a Řevničova, které byly zprovozněny na konci roku 2020. Nový dálniční úsek odvede veškerou tranzitní dopravu z obce Krupá. Významně se tak zlepší životní podmínky místních obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů a dojde také k poklesu imisní zátěže a hluku. Nebezpečné úrovňové křížení se silnicí II/229 bude nahrazeno mimoúrovňovou křižovatkou. Nová čtyřpruhová komunikace bude výrazně bezpečnější a umožní všem řidičům plynulejší jízdu. Ve vysokém stupni přípravy jsou i navazující stavby D6 u Hořesedel a Hořoviček. V obou případech již byla podána žádost o stavební povolení a probíhají také výběrová řízení na zhotovitele, aby mohly být obě stavby v druhé polovině letošního roku zahájeny. Následovat bude stavba D6 Petrohrad – Lubenec a zbývající čtyři úseky v Karlovarském kraji. Naší snahou je, aby byla do pěti let dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary kompletní,“ představil plán dostavby dálnice D6 generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Současná silnice I/6 (respektive dálnice D6) je zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu s průmyslovou aglomerací v severozápadní části republiky a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi, Jáchymovem a Františkovými Lázněmi. Je vedena z hlavního města ve směru Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice s Německem.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 151 km dálnic a 59 km silnic I. třídy.

 

D7 Krupá, přeložka

Hlavní trasa: délka: 6,5 km

  • Kategorie: R 25,5/100
  • Počet stavebních objektů: 72
  • Zhotovitel: Metrostav Infrastructure
  • Cena stavby dle smlouvy: 1 544 mil. Kč bez DPH
  • Termín realizace stavby: 2022-2024

 

D7 Krupá, přeložka

Hlavní trasa:

  • délka: 6,5 km
  • kategorie: R 25,5/100
  • počet stavebních objektů: 72

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure
Cena stavby dle smlouvy: 1 544 mil.  bez DPH
Termín realizace stavby: 2022-2024

 

 

 

 


 

Stavba bude spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021 – 2027.

 

 

Převést na PDF