Asset Publisher

Předběžná tržní konzultace – Dodávka vozidel pro Asistenční službu ŘSD

03-03-2022
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

Aktualizace informací k 9. 3. 2022

Pozor, změna času předběžné tržní konzultace! Uskuteční se ve středu 23. 3. 2022 ve 13:00 hodin.


Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, plánuje jakožto zadavatel zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na dodávku vozidel pro Asistenční službu ŘSD.

Předmětem plnění veřejné zakázky bude nákup cca. 40 ks vozidel pro Střediska správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“) ve správě zadavatele.

S ohledem na výše uvedené se Zadavatel rozhodl, že uskuteční předběžnou tržní konzultaci s cílem informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích na poptávaná vozidla. Zadavatel dále využije předběžné tržní konzultace k získání případných připomínek ze strany dodavatelů před samotným zahájením zadávacího řízení Zakázky.

Zadavatel Vás tímto zve k účasti na jednání k předmětné předběžné tržní konzultaci, které se uskuteční ve středu dne 23. 03. 2022 ve 13:00 hod na adrese Práčská 3338/3 Praha 10, v zasedací místnosti.

V případě zájmu o účast na tomto vstupním jednání kontaktujte, prosím, nejpozději do 16.03.2022  do 12:00 hodin kontaktní osobu Ing. Barboru Koutenskou, e-mail: barbora.koutenska@rsd.cz.

 

 

PTK vozidla asistence.zip Zápis z průběhu předběžné tržní konzultace
Převést na PDF