Asset Publisher

Předběžná tržní konzultace - Centrální dispečink odtahů

05-02-2021
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

 

 

 

Dokumenty
Převést na PDF