Asset Publisher

Předběžná tržní konzultace - údržba vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy

26-09-2022
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

Ředitelství silnic a dálnic ČR si Vás dovoluje pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci v rámci přípravy zadávacích podmínek veřejné zakázky „ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VYBRANÝCH ÚSEKŮ DÁLNIC A SILNIC I. TŘÍDY “ pro období po 30. 9. 2025. Záměrem zadavatele je v této fázi přípravy a nastavení zadávacích podmínek Veřejné zakázky uskutečnění tzv. předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Účast na PTK

K účasti na PTK je nezbytné se přihlásit a vypracovat písemné odpovědi k otázkám uvedeným v dotazníku v příloze, a zaslat obojí nejpozději do 7. 10. 2022 (včetně) na e-mailovou adresu ptk.zimniudrzba@mt-legal.com.

 

Oznámení PTK Výzva s podpisem Dotazník Dotazník - valorizace
Převést na PDF