Asset Publisher

Obnovení stavebních prací v rámci rekonstrukce dálnice D1 u Prahy v km 16–21

02-03-2023
Během nadcházejícího víkendu dojde k obnovení prací na rekonstrukci dálnice D1 u Prahy v km 16 až 21, tj. mezi MÚK 15 Všechromy a MÚK 21 Mirošovice.

Přestože s výjimkou instalace dopravních omezení bude provoz veden vždy v režimu 3+3 jízdní pruhy, je třeba upozornit, že se jedná o extrémně zatížený dálniční úsek, po kterém projede až 70 tisíc vozidel za 24 hodin a ve špičkových časech zde tedy nelze zcela vyloučit tvorbu dopravních kolon.
 

  • Během první letošní etapy, která potrvá od 5. 3.  do 17. 3., budou probíhat práce pouze v okolí dálničního mostu v km 15,7–17,4. 
  • Ve směru na Prahu začne instalace dopravního omezení v pátek 3. 3. v 10:00, po ukončení ranní dopravní špičky. 
  • Ve směru na Brno začne instalace dopravního omezení v sobotu v poledne, po ukončení odjezdů z Prahy na víkend. 
  • Během instalace dopravního omezení bude docházet ke snižování počtu jízdních pruhů na 2+2, v některých případech i na 1+1. 
  • Instalace bude probíhat i během nočních hodin, aby bylo v neděli ve 13:00 hotovo a pro nedělní odpolední dopravní špičku byla komunikace opět průjezdná v režimu 3+3 jízdní pruhy. 
  • V místě prací bude snížena rychlost na 80 km/h. 
  • Přestavba do druhé letošní etapy proběhne o víkendu 17. 3.–19. 3., o podrobnostech Vás budeme včas informovat.

Rozsáhlá rekonstrukce bude probíhat po celou letošní stavební sezonu. V rámci akce bude provedena kompletní oprava vozovky v celém úseku v obou směrech, včetně sanací podkladů vozovek a mostů, oprava odvodnění a stavba nové protihlukové stěny, která před hlukem z dálnice ochrání bytovou zástavbu v obci Kunice. Na mimoúrovňové křižovatce Mirošovice bude provedena kompletní výměna veřejného osvětlení a dojde také na výměnu svodidel. Na závěr bude vozovka vybavena meteorologickými čidly, budou vyměněny kamery pro dohled na provoz a provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení. 

D1 oprava AB vozovky km 16,0–20,8 P+L
Zhotovitel: EUROVIA CS
Náklady: 388 mil. Kč bez DPH
Termín: 10/2022 – 11/2023
Vedení dopravy: s výjimkou instalace dopravních omezení bude provoz vždy veden v režimu 3+3 jízdní pruhy

Graf opravy D1 Praha-Mirošovice
Převést na PDF