Asset Publisher

​Ředitelství silnic a dálnic zahajuje přestavbu křižovatky silnic I/57 a I/69 ve Vsetíně

05-08-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje akci I/69 Vsetín, rampa Mostecká. Jedná se o přestavbu mimoúrovňové křižovatky v místní části Rokytnice.

„Jde o velmi nebezpečný úsek, kde často dochází k dopravním nehodám. Problematické je zejména odbočování vlevo z velmi frekventované silnice I/57. V rámci stavby proto dojde k vybudování dvou nových větví křižovatky silnic I/57 a I/69, díky kterým zcela zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulosti dopravy,“ představil novou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nové křižovatkové větve budou napojeny na okružní křižovatku, která vznikne na silnici I/69. Součástí stavby je také výstavba nových autobusových zastávek a úpravy místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch.
 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 239,9 kilometrů nových staveb. Jedná se o 150,6 km dálnic a 89,3 km silnic I. třídy.
 I/69 Vsetín, rampa Mostecká

Hlavní trasa:

  • kategorie: S 11,5/90
  • počet všech stavebních objektů: 31

Zhotovitel: Strabag
Cena stavby dle smlouvy: 220 mil. Kč bez DPH 
Předpokládané zprovoznění stavby: 2024

Převést na PDF