Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu průtahu na silnici I/55 v Přerově

31-10-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes v Přerově zprovozňuje stavbu průtahu na silnici I/55. Kapacitní průtah Přerovem je nezbytný pro převedení městské a regionální dopravy a do dokončení dálnice D1 i tranzitní dopravy po silnici I/55 v severojižním směru.

 „Nový kapacitní průtah zvýší plynulost dopravy a zkrátí průjezd městem. Po loňském zprovoznění estakády nad železnicí se jedná o další dokončenou modernizaci důležité silnice I/55, která zlepší trvale špatnou dopravní situaci v Přerově. Konečnou úlevu ovšem městu přinese až vybudování dálničního obchvatu v podobě posledního chybějícího úseku D1. Na stavbu již máme vybraného zhotovitele a v nejbližší době očekáváme potvrzení právní moci stavebního povolení. Výstavbu bychom rádi zahájili ještě do konce letošního roku,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 241,7 kilometrů nových staveb. Jedná se o 148,2 km dálnic a 93,5 km silnic I. třídy.

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.
 


 

I/55 Přerov – průtah, 1. etapa

Hlavní trasa: 

  • délka: 0,8 km 
  • počet stavebních objektů: 83

Zhotovitel: EUROVIA CS a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 189 mil. Kč bez DPH 
Termín realizace: 2020 – 2022

Převést na PDF