Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu I/20 a II/231 Plzeň, Plaská – Na Roudné – Chrástecká

31-08-2021
Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně uvádí do provozu 2. etapu silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká.

 

Nová stavba je součástí průtahu silnice I/20 Plzní. Na severu navazuje na Studentskou ulici a dále pokračuje východní částí Plzně mimo obytnou zástavbu, kde je prostřednictvím okružní křižovatky napojena na ulici Jateční. V rámci druhé etapy stavby tak bylo zajištěno odvedení podstatné části dopravy mimo rekreační oblast Boleveckého rybníka a současně také došlo ke zvýšení kapacity, neboť nová komunikace je ve většině své délky čtyřpruhová, což se pozitivně projeví na plynulosti a bezpečnosti dopravy. Zprovozněná stavba umožní řidičům využívat další část plánovaného východního okruhu Plzně, který po svém dokončení bude spojovat dálnici D5 a stávající silnici I/20, vedoucí na Karlovy Vary,“ představil novou silniční stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Silnice I/20 je součástí mezinárodního tahu E49 Vídeň – České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary – Magdeburg. Ve čtyřpruhovém uspořádání je naplánována v úsecích Plzeň – MÚK Losiná (I/19), Nová Hospoda – Písek a v úseku Češnovice – České Budějovice.

 

I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

 

Hlavní trasa:

  • Délka: 2,6 km 
  • Počet všech stavebních objektů: 73
  • Zhotovitel: Eurovia CS, Berger Bohemia, Swietelsky
  • Cena stavby dle smlouvy:  494 mil. Kč bez DPH
  • Termín realizace stavby: 2019-2021

 

Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

Mapa stavby:

Převést na PDF