Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje první část obchvatu Frýdku-Místku a související napojení dálnice D56

02-09-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje první část obchvatu Frýdku-Místku. Obchvat bude napojen na dálnici D48 směrem od Příboru, končit bude prozatím na okružní křižovatce Frýdlantská. V plném profilu bude zprovozněno také napojení dálnice D56 na nový obchvat.

„Dlouho očekávaný dálniční obchvatu Frýdku-Místku a související připojení dálnice D56 odkloní z města tranzitní dopravu v západojižním a severojižním směru, čímž výrazně vzroste bezpečnost i plynulost silničního provozu. Významného poklesu dopravy, hluku a emisí se dočkají zejména obyvatelé v okolí aktuálně velmi zatížených ulic Příborská, Beskydská a Frýdlantská. Pro město je nyní klíčové co nejrychlejší zprovoznění druhé části obchvatu, díky které bude z Frýdku-Místku odvedena veškerá tranzitní doprava. Aktuálně tedy intenzivně pracujeme na tom, abychom druhou část obchvatu uvedli do provozu, i když z části jen v polovičním profilu, ještě před koncem letošního roku,“ uvedl při zprovoznění staveb generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V rámci I. etapy obchvatu Frýdku-Místku byl v plném profilu zprovozněn také 2,2 km dlouhý úsek dálnice D56. Jednalo se o její poslední chybějící část a D56 se tak stala šestou kompletně dokončenou dálnicí v ČR (společně s D2, D5, D8, D10 a D46).

Dálnice D48 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou západovýchodním směrem. Začíná u Bělotína, kde se odpojuje z dálnice D1 a propojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem. Dálnice D56 je naopak orientována severojižním směrem a spojuje Ostravu s atraktivní rekreační lokalitou v okolí vodní nádrže Šance v Moravskoslezských Beskydech a pohořím Beskydy obecně. 

Stavby jsou spolufinancovány z Fondu soudržnosti (D48) a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (D56).

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 238,7 kilometrů nových staveb. Jedná se o 150,6 km dálnic a 88,1 km silnic I. třídy.

 

D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa

Hlavní trasa: 

  • délka: 4,3 km 
  • kategorie: R 25,5/120
  • počet všech stavebních objektů: 137


 


D56 Frýdek-Místek, připojení na D48

Hlavní trasa: 

  • délka: 2,2 km 
  • kategorie: R 25,5/80
  • počet všech stavebních objektů: 88


 


D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa + D56 Frýdek-Místek, připojení na D48

  • Zhotovitel: Porr, Habau CZ, Berger Bohemia
  • Cena stavby dle smlouvy: 2 169 mil. Kč bez DPH 
  • Termín realizace: 2018–2022

 


Stavby jsou spolufinancovány z Fondu soudržnosti (D48) a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (D56).

Převést na PDF