Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat Olbramovic na silnici I/3

30-09-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje dlouho očekávaný obchvat obce Olbramovice na silnici I/3. Nová přeložka je situována východně od stávající obytné zástavby.

„Průjezd obcí Olbramovice byl vzhledem k vysokým dopravním intenzitám již řadu let vážnou dopravní zátěží jak pro řidiče, tak pro místní obyvatele. Původní trasa silnice I/3 dělila Olbramovice na dvě poloviny, což zejména v dopravních špičkách vytvářelo velmi nebezpečné situace pro chodce i řidiče. Chtěl bych tedy poděkovat zhotoviteli, kterému se podařilo práce urychlit a stavbu zprovoznit s půlročním předstihem. Nový obchvat přináší zásadní úlevu místním obyvatelům, a to díky výraznému poklesu dopravy projíždějící obcí a samozřejmě také řidičům, kteří budou moci bezpečně a plynule objet Olbramovice po nové kapacitní komunikaci, která vede mimo zastavěné území,“ představil nový obchvat generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí stavby byla také mimoúrovňová křižovatka, šest mostů, podchod pro pěší a protihlukové stěny o celkové délce 1,2 km.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 247 kilometrů nových staveb. Jedná se o 148,2 km dálnic a 98,8 km silnic I. třídy.

I/3 Olbramovice, přeložka

Hlavní trasa: 

  • délka: 3,4 km 
  • kategorie: S 11,5/80
  • počet stavebních objektů: 68

Zhotovitel: M-Silnice a. s.
Nabídková cena: 321 mil. Kč bez DPH
Realizace stavby: 2021–2022Stavba je spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Převést na PDF